Vetmax

vetmax.cz

VetmaxWeb vetmax.cz je náš vlastní web cílící na veterinární lékaře, kteří se rozmýšlejí si vytvořit vlastní webovou prezentaci. Web obsahuje reference na naše projekty veterinárních ordinací a blog, na kterém jsou publikovány naše případové studie týkající se webových stránek a propagace veterinárních ordinací.