Veterinární klinika Praha 6 – Suchdol

www.veterinasuchdol.cz

Vytvořili jsme web veterinární klinice v Praze 6 – Suchdole. Co do obsahu je web na veterinární kliniku dosti obsáhlý. Najdete zde popsané nejdůležitější úkony, se kterými se klient ordinace může setkávat, jsou zde medailonky všech pracovníků kliniky, návštěvník se může seznámit s používanými přístroji. Na webu nechybí ani veterinární poradna a odkazy na odborné publikace, jejich autorem je sám majitel kliniky. Web nabízí návštěvníkům obsah ve třech jazycích a to češtině, angličtině a němčině.

Web je postaven na systému WordPress na zakoupené profesionální šabloně.