Za málo peněz, hodně seo muziky


Náš klient se zabývá správou a údržbou bytových a nebytových prostor – facility service v Praze. Cílem projektu bylo za nízké náklady (3500 Kč po dobu 6 měsíců) vytvořit pohledné webové stránky s referencemi, snadnou orientací v nabízených službách a mobilní verzi webu. Dalším, neméně podstatným cílem bylo naplnit webové stránky klíčovými slovy, aby byly nalezeny například pod klíčovými slovy „facility service Praha“ a  „facillity management Praha“. Po prvním měsíci po zaindexování se nový web objevil na první straně vyhledávače www.seznam.cz.

Projekt nadále probíhá…