Wow a efektivní mobilní strategie

Přijetí mobilní verze myšlení je klíčem k přežití v dnešním stále větším mobilním trhu. Smartphony a tablety ukousávají čím dál větší podíl webového koláče. Společnosti musejí přehodnotit svůj celkový přístup k webové prezentaci. Konkrétně musí přemýšlet o tom, jak je zákazník poprvé uvidí jejich nabídku na telefonu. Příležitosti pro růst firmy nečeká dlouho.

Zde je seznam několika postupů pro provádění úspěšné mobilní strategii. Úspěšná mobilní strategie začíná definování konečného cíle. Špatnou definicí společnost riskuje rychlý odchod (2 sec.) klienta z mobilní verze stránek. Výběr zdánlivě atraktivního řešení není vždy na místě. Uživatel musí spíše vše rychle a intuitivně nalézt a to na všech typech mobilního zařízení.

Design musí být v souladu s ostatními zásadami firemní značky, dotykově přátelský a optimalizovaný pro zobrazení na mobilu. I u zdánlivě jednoduché mobilní prezentace nesmíme zapomenout na tzv. „Wow“ faktory například interaktivní prvky.

I u mobilní verze využijte existující zpětné systémy a sledujte chování návštěvníků. Umožní pak firmě, aby nabídla bohatší, poutavější mobilní stránky a aplikace ze získaných dat.

Otázkou zůstává, jestli se pokoušet či nepokouše miniaturizovat (omezit) obsah a služby prezentované na webových stránkách versus na mobilním zařízení. Některé společnosti k miniaturizaci vyzývavý, protože preferují držet prezentaci co nejjednodušší. To však může narazit na uživatele, který používá jak mobilní verzi, tak webovou verzi prezentace na svém PC. Miniaturizace mu pak cestu k cíli spíše komplikuje. Pro seškrtání obsahu pak hovoří, že komplikovanost některých webových prezentací na mobilních zařízeních převézt nelze. Proto je lepší posuzovat mobilní prezentaci společností případ od případu.
Chcete-li překonat výzvy trhu, nesmíte v dnešní době mobilní trh opomenout. Využívání mobilního telefonu na Internetu se rychle rozšíří do celé populace. Stejně jako tomu bylo s využívání mobilů pro komunikaci.