Webinář aneb učíme se online

Webinář je online výuka jakéhokoliv tématu, která probíhá na webových stránkách. Pojem „webinář“ pochází ze spojení slov webový seminář. Prvně se začal používat  pro videokonference. Účastník webináře nepotřebuje extra hardware ani software a možnosti jeho využití jsou velice široké.

Jak seminář probíhá?

Na webinář se přihlásíte např.  přes webové stránky pořadatele.  V termínu, kdy se účastníte webináře,  musíte být u pc s Internetem. Komunikace při webinářích probíhá oběma směry (přednášející může komunikovat s posluchači a posluchači mohou přednášejícímu klást otázky). Posluchači mohou reagovat pomocí chatu (textem), hlasem (potřebujete sluchátka a mikrofon) či videopřenosem za použití webové kamery.

Pro zvyšování interaktivity dnes u webinářů můžete vidět  sdílenou tabuli, obrázky, videa, webové stránky či libovolnou aplikaci na pc. Další možností je  vytvoření nahrávky průběhu celého webináře. Nahrávka může být následně zaslána účastníkům nebo vystavena na některém serveru pro sdílení videa jako YouTube, Stream.cz či Google Video.
Webináře mohou sloužit i jako prostředek k prezentování názorů, pořádání rozhovorů nebo diskuzí.

Chcete mít vlastní webinář?  Pomůžeme vám. Napište si o konzultaci zde.