Volby pro bytová družstva na klíč

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo bytová družstva mají dle zákona povinnost se scházet na valné hromadě a společně si odhlasovat zvolené otázky (záměry). Všichni víme, jak je složité si najít čas, aby jsme se sousedy prodiskutovali např. rekonstrukci chodníku před domem. Společnost Drosera proto vyvinula volby-online.cz, aby usnadnila a urychlila administrativu voleb bytového družstva.

Pokud se členové družstva   preferují se fyzicky sejít, mohou využít hlasování přes čárové kódy.  Jak to funguje?
Každý člen družstva (fyzicky se účastní voleb) získá při příchodu na schůzi vygenerovanou volební listinu (např. volba č.1 – ano/ne/zdržel se) s čárovými kódy pro jednotlivé volby a odpovědi. Při hlasování odevzdá hlasovací lístek s kódem. Člen volební komise (administrativa) volební lístky sečte přes čtečku čárových kódů. Výsledek jednotlivého hlasování se během minuty objeví na obrazovce.

Pokud  členové družstva upřednostňují volby přes internet mohou voliči (členové družstva) v omezené termínu volit po přihlášení online. Pokud volič nemá k dispozici počítač s internetem, volební systém umožňuje i volbu přes SMS.

Podrobnosti a demoverze na www.volby-online.cz