Správná struktura webových stránek

h1-h3 umístění na webu

Správný web musí mít svoji hlavu a patu. Mezi těmi to částmi je tělo, které dělíme dle důležitosti.  Nejdůležitější je Název  stránky umístěný do tagu H1. Může být na všech stránkách webu stejný.

Další důležitý obsah na stránce je Hlavní nadpis. Je to například nadpis článku na hlavní straně webu. Umisťuje se do tagu H2. Těchto nadpisů může být na hlavní straně více.

Poslední podstatný prvek jsou Odkazy nebo menu, které jsou umístěny do tagu H3.

Proč tohle všechno píšu?

Výše uvedené pravidla používají vyhledávače, aby určili, co je pro ně důležité. Pokud vyhledávač nerozpozná strukturu webu, vybere si z něj, co uzná za vhodné. A to zrovna nemusí vypovídat o obsahu webové stránky.