Příkladové studie: Volby doma v teple nebo za plentou?

Model hlasování online

Model hlasování online

Drosera programuje inovativní kroky k vcelku vzdáleným cílům. Jsou to volby-online  pro sdružení, bytová družstva a možná i k referendům ve městech a obcích.

Volební systém Drosera  můžeme rozdělit na 3 hlavní kategorie hlasování, tj. volby přes webové stránky (1), volby přes zaslání SMS zprávy(2) a volby přes volební lístky s čárovými kódy(3).  Jednotlivé kategorie se pak člení dle typu voleb (hlasování o kandidátech, referenda, …) a dle hlasovacích systémů (většinový, blokové hlasování,…). Každá kategorie hlasování má několik svých specifik, například u zajištění bezpečnosti, kontroly evidence hlasujících,  atd… Dost však bylo kategorizací, pojďme si říci, co online volby umí.

  1. Příkladová studie komory veterinářů

Komora veterinářů má ve stanovách, že volba kandidátů do vedení komory může proběhnout přes internet (přes webové stránky).  Databáze členské základy obsahující jména, emaily a mobilní čísla se importuje do volebního systému. Volební systém rozešle přes email/sms přihlašovací údaje členů.  V termín voleb se člen přihlásí do volebního systému a vybere kandidáta do vedení. Výsledky voleb jsou známi ihned po ukončení termínu voleb. Ušetřen byl 1 den člena komory (neúčastnil se schůze). Náklady na administraci schůze popřípadě náklady na hlasovací zařízení v desítkách tisíc.

  1. Příkladová studie pro Komoru lékařů

Komora lékařů připravuje volební sjezd. Sjezd se bude konat 2 dny a komora potřebuje pro 2000 členů pronajmout hlasovací stanice. Pokud hlasovací zařízení v takto velkém počtu sežene, rozpočet hlasování se pohybuje okolo 100tis. Zde se nabízí možnost vyměnit hlasovací zařízení za mobil člena komory a přes odeslání SMS zprávy provést jednotlivá hlasování. Způsob funguje na podobném principu jako různé soutěže, ve kterých na určité číslo odesíláte ze svého mobilního telefonu přesně definovanou soutěžní SMS odpověď.  Při zvolení tohoto řešení lze ušetřit 50% nákladů.

Nová, inovativní řešení potřebují uzrát, ne každý chce měnit zaběhlá pravidla a nově přemýšlet nad nyní nestandardním řešením online voleb. Věříme, že jednoduchý a levnější online svět nakonec zvítězí.

  1. Příkladová studie elektronických voleb pro Bytové družstvo:

Dle stanov bytového družstva se členové musí scházet na valné hromadě. Každý člen družstva má poměrný počet hlasů dle velikosti bytu. Členů družstva v panelovém domě může být  přes 100 a předem se neví, jestli přijde usnášeníschopná část a o čem se bude hlasovat. Volební systém si umí s těmito podmínkami poradit. U příchodu do hlasovací místnosti (v některých případech to může být garáž, zažil jsem osobně)identifikujeme příchod člena družstva přes jeho unikátní hlasovací kód. Členovi předáme předtištěné volební lístky s unikátními kódy jak pro osobu, tak pro jednotlivá hlasování.  Při každém hlasování člen družstva předá lístek s odpovědí (kódem pro Ano nebo Ne nebo Zdržel se) volební komisi, která lístek přes čtečku zaeviduje. Aby se sčítání urychlilo, lze přes čtečku sčítat jen menší poměr odpovědí a ostatní poměry odpovědí se mohou doplnit hromadně.  Tento způsob se velmi osvědčil i v případě, když se hlasuje pouze zvednutím ruky nebo když mají všichni členové shodný názor.  Sečteno, podtrženo  valná hromada se tak zkrátí přibližně o 30-50% z celkového času konání. Členové družstva se rychle mohou věnovat svým soukromým aktivitám. Správce družstva zase ušetří čas u pracovní doby zaměstnanců, kteří volby administrují.