Účetnictví pro školy

ucetnictviproskoly.cz


Vytvořili jsme web pro klienta Pragoecon Consulting, který nabízí projekt na online účetnictví. Web je postaven na WordPressu na přání klienta na námi vytvořené šabloně dle grafického návrhu a s ohledem na  vysoký uživatelský komfort.

Společnost PRAGOECON Consulting, s.r.o. byla založena 29.6.2001.

Zabývá se kompletním vedením účetnictví, outsourcingem mzdové a personální agendy, účetním, daňovým a ekonomickým poradenstvím. Další aktivitou společnosti PRAGOECON Consulting, s.r.o. je pořádání odborných seminářů na témata z oblastí daní, účetnictví, práva a dalších témat souvisejících s podnikáním.

Díky mnohaletým zkušenostem z oblasti outsourcingu ekonomických služeb, nabízí i zavedení vnitropodnikových standardů a směrnic, dále také možnost optimalizace nákladů na běh obchodní společnosti a návrhy řešení rentability.

Krédem společnosti je navázání blízkého kontaktu s našimi klienty, být jejich partnerem a poradcem, na kterého se mohou kdykoliv obrátit. Přejí si, aby prioritou jejich klientů byla jejich práce, nikoliv zabývání se neustále se měnícími zákony a předpisy v oblasti daní, účetnictví a personalistiky.

Díky dlouhodobé spolupráci s výrobcem informačního systémů Vema a mnohaletým zkušenostem jejich zaměstnanců vám rádi představí možnost outsourcingu vaší mzdové/platové a personální agendy.

Jejich služba je založena na využívání informačního systému Vema, jehož aplikace jsou užitečné pro správu administrativních záležitostí školy, řízení její činnosti, pro komunikaci v rámci školního zařízení i pro tu externí – zvláště se hodí k přípravě podkladů pro nadřízené organizace.

Speciální nabídku pro školy i s možností vytvoření nezávislé kalkulace mají na svém webu ucetnictviproskoly.cz