Natura Praha

natura-praha.org


Vytvořili jsme web základní organizací Českého svazu ochránců přírody se sídlem v Praze 10 – Malešicích. Jejich ZO ČSOP byla historicky založena v roce 1980, v roce 1989 byl při organizaci založen turistický oddíl mladých ochránců přírody Ginkgo a od roku 2004 fungujeme v Malešicích také jako středisko ekologické výchovy Ekocentrum Malešice. Od roku 2011 v naší domovské čtvrti působíme též jako komunitní iniciativa Naše Malešice.

Oddílu ginkgo jsme vytvořili web v minulých letech ginkgo-praha.org.

Web je postaven na WordPressu na šabloně na míru.