Jíloviště pro občany

jilovisteproobcany.cz


Vytvořili jsme web pro volební sdružení nezávislých kandidátů s názvem – Jíloviště pro občany a kandidujeme v nastávajících komunálních volbách do místního zastupitelstva. Kandidáti našeho volebního sdružení jdou do voleb s odhodláním změnit hospodaření obce a přístup úřadu v komunikaci s občany. Víme, že současná finanční situace obce nedovoluje rozsáhlé investice. I přesto chceme v následujících čtyřech letech podstatně zlepšit život v naší obci.

Web je postaven na WordPressu a bezplatné šabloně.