Být nejlepší ve městě

 

Pojďme společně podpořit lokální podnikatelé.

Projekt s názvem “NEJLEPŠÍ VE MĚSTĚ” pomůže prezentovat místní řemeslníky, podnikatelé po hromadně. Sami podnikatelé se budou moci jednoduše registrovat do městského firemního katalogu.

Občané nejenže  budou moci pohromadě kontakty na podnikatele vyhledávat, ale  také budou moci podnikatel hodnotit.  Kdo nasbírá nejlepší ohodnocení, může být například od města odměněný a vyhlášen jako Nejlepší podnikatel roku ve městě.

Doba realizace projektu: 

1 měsíc včetně grafického návrhu

Investiční náklady:

Dle specifikace. Většinou však náklady nepřesáhnou hodnotu 40 tis.

Kontakt na realizátora projektu:

obchod@ipcc.cz, 736 224 222

Společnost Drosera, Heřmanova 52, Praha 7

Reference:

Nejlepší na Osmičce

Nejlepší na 17

Příkladová studie: „Nejlepší na Osmičce“.

Je to internetový katalog místních firem a živnostníků a zároveň anketa pro místní obyvatele, ve které mohou například ohodnotit svého nejlepšího řemeslníka či restauraci apod.
Městská část Prahy 8 chce tímto způsobem podpořit místní řemeslníky, kadeřnictví, řeznictví, restaurace a další živnostníky či firmy a pomoci jim s propagací. Aktivní zapojení místních obyvatel do tohoto projektu určitě přinese větší povědomí o nabízených službách na Praze 8 a sdělení (pomocí hlasů do ankety) pozitivních zkušeností zákazníků umožní hodnotit kvalitu nabízených služeb.
Nyní na Praze 8 probíhá první vyhlášení výsledků.