Návod na administraci e-mailu

Návod na administraci e-mailu
pro klienty IPC Corporation s.r.o.

Adresa administrace: https://isp.ipcc.cz
Datum aktualizace dokumentu: 6. 5. 2018

Vstup do systému

Rozhraní pro administraci e-mailu je na adrese https://isp.ipcc.cz. Pro přihlášení je potřeba zadat login, což je e-mail, a heslo, které odpovídá heslu k danému e-mailu.

Přihlášení se do systému

Kliknutím na Mail se dostanu do administrace svého e-mailu.

Hlavní strana administrace systému

Zobrazí se mi administrace s poli viz obrázek níže. V dalším textu si jednotlivá pole popíšeme.

Administrace e-mailu

Změna hesla

Potřebuji-li si změnit heslo k e-mailu. Vložím nové heslo do pole Heslo a kliknu na zelené tlačítko dole Uložit. Mějte na paměti, že změna hesla se dotkne i všech nastavených klientů pro tento e-mail, například Outlook či Thunderbird. Změněné heslo bude potřeba přenastavit i tam. Dbejte prosím na bezpečnost a nastavte si dostatečně silné heslo. (Psali jsme: Jak si zvolit bezpečné heslo)

Omezení IP adresy

Toto nastavení velmi pravděpodobně nevyužijete. Pokud ale chcete omezit používání daného e-mailu pouze pro konkrétní IP adresu, například kancelář v práci, vložte do pole IP chtěnou IP adresu a klikněte na zelené tlačítko Uložit. K danému e-mailu již nebude možné přistoupit z jiného stroje než z toho, které je připojeno přes nastavenou IP adresu.

Omezení země

Možnost volby země je zde z bezpečnostních důvodů. Pokud například víte, že zcela určitě nebudete e-mail využívat v zahraničí, nastavte hodnotu pole Země na Czech Republic a klikněte na zelené tlačítko Uložit. Potom nebude možné se mimo Českou republiku k e-mailu přihlásit. Výhodou ale je, že se k e-mailu nepřihlásí ani podvodná osoba, která vám chce ukrást data, či váš e-mail použít k rozesílání SPAMu.

Nastavení doručení

Pokud chcete, aby byl e-mail doručován do jiné e-mailové schránky, uveďte tento e-mail v poli Doručení. Pokud chcete, aby byl e-mail doručen do jiné e-mailové schránky a zároveň zůstal v nastavované schránce, uveďte na daný e-mail za čárkou ještě váš nastavovaný e-mail.

Příklad 1: Chci přeposílat e-maily na adresu test@test.cz. Do pole Doručení tedy uvedu
test@test.cz

Příklad 2: Chci přeposílat e-maily na adresu test@test.cz a zároveň chci, aby e-maily zůstaly v mé původní schránce albert@ipcc.cz. Do pole Doručení tedy uvedu
test@test.cz, albert@ipcc.cz

Nastavení kvóty při zaplněné schránce

V poli Quota (MB) si můžete navýšit kvótu, pokud vám dochází ve schránce místo a máte k tomu stále možnost. Udaná hodnota je v MB.

Nastavení jména

V poli Jméno si můžete vyplnit své reálné jméno k lepší identifikaci.

Informace o poli Dostává

V poli Dostává jsou vyjmenované adresy, které mají v poli Doručení nastaven váš e-mail. Pokud tedy na některý z těchto e-mailů přijde zpráva, bude automaticky přeposlána i do vaší schránky. Pokud chcete odběr zrušit, musíte to udělat v administraci příslušné e-mailové schránky, nebo v administraci domény.

Nastavení automatické odpovědi v nepřítomnosti

Pokud si chcete nastavit automatickou odpověď v nepřítomnosti, například pokud jedete na dovolenou, klikněte na odkaz Nastavení AutoReply. Zobrazí se vám formulář, viz níže, kde uveďte čas od kdy a do kdy má být AutoReply aktivní. Hodnoty je nutné uvádět ve formátu DD.MM.RRRR hh:mm, kde DD je dvoučíselně vyjádřený den, MM je dvoučíselně vyjádřený měsíc, RRRR je čtyřčíselně vyjádřený rok, hh je dvoučíselně vyjádřená hodina a mm je dvoučíselně vyjádřená minuta. Pole Předmět a Zpráva jsou totožná s klasickými poli předmět a zpráva v e-mailu. Klepněte na zelené tlačítko Uložit.

Pokud chcete AutoReply zrušit, zaškrtněte pole Smazat AutoReply a klikněte na zelené tlačítko Uložit.