Nastavení emailu Seznam.cz

Nastavení emailu Seznam.cz
pro klienty IPC Corporation s.r.o.

Datum aktualizace dokumentu: 27. 4. 2018

Stahování pošty

U stahování pošty máte obyčejně na výběr ze dvou možností a to stahování pomocí protokolu POP3 nebo protokolu IMAP. Rozdíl mezi POP3 a IMAP je ve stručnosti ten, že POP3 pracuje s e-maily lokálně, kdežto IMAP s nimi pracuje přímo na serveru. Pokud smažete e-mail stažený pomocí POP3, zůstane tento e-mail na serveru, ale pokud ho smažete při nastaveném protokolu IMAP smaže se e-mail i na serveru. IMAP tedy slouží k synchronizaci pošty mezi klientem a serverem. V prostředí Email.cz si můžete nastavit stahování pošty pomocí protokolu POP3.

Pro nastavení POP3 v prostředí Email.cz je potřeba podniknout následující kroky.

  1. Kliknout na profil v horní části obrazovky a v menu vybrat Nastavení (symbol ozubeného kola).
  2. V hlavním menu vyberte Import e-mailů a poté klikněte na tlačítko Přidat další účet.
  3. Z roletky Vybrat poskytovatele vyberte Jiný.
  4. Do pole Uživatelské jméno / e-mail vyplňte Vaši nastavovanou e-mailovou adresu. Do pole Heslo vložte heslo k nastavovanému e-mailovému účtu. Do pole POP server vložte pop3.ipcc.cz. Jako Port uveďte 995. Dále zaškrtněte obě volby zachovat i v původní schránce kopii zprávy a účet je aktivní. Klikněte na tlačítko Uložit účet.
  5. Nyní vyčkejte, až se Vám všechny e-maily naimportují do Vaší schránky na Email.cz.

Odesílání pošty

K odesílání e-mailů z prostředí e-mailového klienta se používá protokol SMTP, což stojí pro Simple Mail Transfer Protocol. Protokol slouží k odesílání e-mailů pod hlavičkou e-mailu ze vzdáleného serveru.

Pro nastavení SMTP v prostředí Seznam Email.cz je potřeba podniknout následující kroky.

  1. Kliknout na profil v horní části obrazovky a v menu vybrat Nastavení (symbol ozubeného kola).
  2. V záložce Odesílatel vyplňte nový e-mail v sekci Adresy, ze kterých můžete odesílat maily. Klikněte na tlačítko Přidat adresu.
  3. Do Vaší nastavované e-mailové schránky Vám byl zaslán ověřovací e-mail. Přihlaste se do své e-mailové schránky, například pomocí webového rozhraní Webmail6 (https://webmail6.ipcc.cz), otevřete si e-mail, který Vám přišel od Seznam.cz a klikněte na odkaz v e-mailu. Měli byste dostat zprávu, že Vaše adresa byla ověřena.

  4. Přejděte zpět do nastavení v Seznam Email.cz a v záložce Odesílatel a sekci Adresy, že kterých můžete odesílat maily vyberte Vaší nově nastavenou e-mailovou adresu. U adresy musí být napsán zelený text ověřená.
  5. Poté již můžete pod svým novým e-mailem e-maily ze Seznamu odesílat. V hlavním okně e-mailové schránky klikněte na Napsat e-mail a jako odesílatele vidíte Vaší novou adresu. V případě, že chcete e-mail odeslat pod původním e-mailovým účtem stačí na adresu odesílatele kliknout a vybrat si tu správnou.