Nastavení emailového klienta Windows Mail pro Windows 10

Nastavení emailového klienta Windows Mail pro Windows 10

pro klienty IPC Corporation s.r.o.

Verze Windows Mail: 17.8700.40485.0

Datum aktualizace dokumentu: 7. 11. 2017

1. Přidání nového účtu

  1. Po otevření poštovního klienta klikněte na ikonu menu ≡ a následně na ikonu postavy Účty (Accounts). Viz obrázek 1.
  2. Vpravo se objeví sloupec Správa účtů (Manage Accounts), kde je nutné kliknout na Přidat účet (Add account).
  3. Vyberte Rozšířené nastavení (Advanced setup). Viz obrázek 2.
  4. V otevřeném okně vyberte Internetový email (Internet email). Viz obrázek 3.
  5. V okně Internetový e-mailový účet (Internet email account) je nutné vyplnit následující údaje. Viz obrázek

           a.   E-mailová adresa (Email address) – vyplňte adresu vašeho emailového účtu

           b.   Uživatelské jméno (User name) – vyplňte adresu vašeho emailového účtu

           c.   Heslo (Password) – vyplňte heslo k vašemu emailovému účtu

          d.    Název účtu (Account name) – vyplňte libovolný název účtu, pod kterým chcete účet v poštovním klientovi                                      rozlišovat

          e.   Zprávy odesílat pod tímto jménem (Send your emails using this name) – vyplňte jméno, které se zobrazí                                  příjemci vaší pošty, například vaše celé jméno, nebo jméno společnosti

          f.   Server příchozí pošty (Incoming email server) – vyplňte “imap.ipcc.cz” nebo “pop.ipcc.cz”, podle toho zda chcete                      účet synchronizovat se serverem (IMAP), či jen poštu stahovat do klienta bez ohledu na změny na serverovém účtu                       (POP3)

         g.   Typ účtu (Account type) – podle předchozí kolonky zvolte buď IMAP4, nebo POP3

         h.   Server odchozí pošty (SMTP) (Outgoing (SMTP) email server) – vyplňte “smtp.ipcc.cz”

i.   Všechna čtyři zaškrtávací políčka nechce zaškrtnutá

6. Pokud se vám začne stahovat do poštovního klienta pošta a úspěšně odešlete svůj první email, máte klienta nastaveného          správně.

Obrázek č. 1

Obrázek č. 2

Obrázek č. 3

Obrázek č. 4