Chceme volit online?

Určitě jste taky voliči čekající na plnou poštovní schránku s papírovými hlasovacími lístky pro letošní krajské volby. Možná ještě patříte k těm, kteří nevědí, koho budou volit a možná patříte k těm, kteří musejí zrušit své plány na dovolenou, aby mohli k volbám. Pro ty druhé hledáme řešení. V článku chceme nakousnout téma“ Volby online“ a jak by se měl stát snažit svým volebním systémem zvyšovat účast u voleb. V ČR se stát ke zvyšování účasti u voleb snaží spíše svými negativními činy než úpravou a elektronizací voleb.

Elektronické volby (e-volby) nejsou v Evropě žádná novinka. Rada Evropy vydala v roce 2004 nezávazné doporučení členským státům k začlenění e-volebních systémů do národních volebních legislativ. Mezi aktivními průkopníky jsou v Evropě Švýcarsko, Estonsko a další severské země. Česká republika k nim bohužel nepatří, i když například nízké volební účasti by měly stát k hledání řešení motivovat.

E-volby pro jednoduchost můžeme rozdělit na volby, které se přes elektronické zařízení uskuteční a) pouze na určitém místě (volební místo) nebo na jakémkoliv místě, které má nějaké elektronické zařízení (př. počítač připojený na internet). Prioritou u obou je informační zabezpečení každého hlasujícího pomocí určitého privátního klíče.

Zcela jistě se české firmy řadí mezi inovátory informačních technologii ve světovém měřítku. Proč jsme tedy po malých krocích nezačali volit elektronicky v některých regionech jako například ve Švýcarsku nebo při některých komunálních referendech? Chtějí voliči volit online?

Výhody voleb online:
• vysoké procento účasti
• snížení procenta neplatných hlasovacích lístků
• vysoký komfort voličů (a s tím spojené snižování volební neúčasti)
• vysoká dostupnost voleb pro znevýhodněné spoluobčany
• nižší náklady
• umožnění hlasování občanům pobývající mimo trvalé bydliště či v zahraničí

Pojďte s námi vyzkoušet nanečisto letošní krajské volby online.

Volit můžete po kliknutí a registraci zde až do řádných krajských voleb tj. 12.-13.9.2012.
Předběžné virtuální výsledky budeme publikovat na www.krajskevolby.cz v termínu dle zákona.